Privacyverklaring

De webshop van Barcelona met Marta verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden echter zorgvuldig verwerkt en beveiligd, geheel volgens de eisen van de nieuwe Europese Privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er verzameld worden en voor welke doeleinden. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u ook contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 januari 2021.

Persoonsgegevens die door Barcelona met Marta webshop worden verwerkt

Als webwinkelier verwerkt Barcelona met Marta de persoonsgegevens van klanten en bezoekers. Deze persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken, door bijvoorbeeld een reactie op de site achter te laten (actief) of door simpelweg pagina’s op de site te lezen (passief).

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Barcelona met Marta verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor functionele doeleinden;
 • Voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag;
 • Voor analyses ten behoeve van diensten- en productaanbod;
 • Voor het optimaliseren van de webshop;
 • Voor communicatie doeleinden;
 • Voor het plaatsen en bewerken van orders.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de webshop van Barcelona met Marta verwerkt, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt.

Website bezoekers

Bij een bezoek aan de webshop van Barcelona met Marta worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gedrag op de website;
 • Uw geanonimiseerde IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

Deze gegevens worden verzameld door Google Analytics-cookies die opgeslagen worden in uw browser bij een eerste bezoek aan de webshop van Barcelona met Marta. Barcelona met Marta gebruikt cookies alleen voor functionele en analytische doeleinden. Na het verstrekken van 50 maanden worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Klantgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling op de webshop van Barcelona met Marta worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw naam en achternaam;
 • Uw IP-adres;
 • Uw locatie;
 • Uw verkochte product;
 • Besteldatum;
 • Betaalgegevens.

Het verzamelen van deze gegevens dient enkel voor functionele doeleinden. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om een bestelling te plaatsen, de producten naar de klant te verzenden en de betaling(en) hiervoor te ontvangen. Barcelona met Marta stuurt naar aanleiding van uw aankoop eenmalig een e-mail met een aanvraag voor een review. De klant- en bestelgegevens worden gedeeld met (1) WooCommerce, het e-commerce platform waarop de webshop van Barcelona met Marta draait; (2) Mollie, de betaalsoftware die voor de betalingen zorgt; en indien daarvoor wordt gekozen, (3) PayPal, één van de betaalmethodes op de webshop. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden bewaard voor historisch onderzoek, statistische doeleinden en voor het geval er iets misgaat met uw bestelling.

Voor alle overige producten die via een externe site op deze webshop aangeboden worden (zoals Bol.com en Amazon.nl), gelden deze voorwaarden niet, aangezien het aankoop op een andere platform (adverteerders) plaatsvindt. Het wordt dan ook aangeraden om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Barcelona met Marta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke bestellingen die op een externe website worden gedaan.

Producten reviews

Bij het plaatsen van een review in de webshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw naam en achternaam;
 • Uw website (indien van toepassing);
 • Uw e-mailadres (alleen zichtbaar voor de organisatie);
 • Uw IP-adres (alleen zichtbaar voor de organisatie).

Houdt u er bij het plaatsen van een review rekening mee dat de gegevens (naam, achternaam en website) en inhoud van het bericht zichtbaar zijn voor iedereen die Barcelona met Marta bezoekt.

Het verzamelen van deze gegevens dient enkel voor functionele doeleinden, bijvoorbeeld om een bevestiging te sturen bij de plaatsing van uw review. De gegevens worden niet met anderen gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt. Reviews die openbaar gepubliceerd worden op Barcelona met Marta blijven bestaan tenzij de persoon in kwestie ze wilt verwijderen.

Berichten via de e-mail

Klanten en lezers van Barcelona met Marta kunnen contact opnemen met de organisatie via de contactformulier of e-mail voor vragen met betrekking tot hun reis, de stad Barcelona, bestelde producten of zakelijke partnerships.

Door een vraag te sturen via de contactformulier of de e-mail worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw naam en achternaam;
 • Uw e-mailadres.

Barcelona met Marta gebruikt Webmail en Gmail als e-mail tools om met klanten en lezers te communiceren. Alle e-mails die binnenkomen worden zo snel mogelijk beantwoord en voor een periode van maximaal 1 jaar bewaard of zolang als naar de aard of inhoud van het formulier of de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als een e-mail verwijderd wordt worden de gegevens ook niet langer bewaard. De gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of voor andere doeleinden gebruikt.

Nieuwsbrief leden

Barcelona met Marta biedt de mogelijkheid voor zijn lezers om zich aan te melden voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief van Barcelona met Marta. In deze nieuwsbrief worden ze op de hoogte gebracht van alle nieuws rondom Barcelona en Barcelona met Marta. Voor het maken en versturen van de nieuwsbrief wordt gewerkt met Mailchimp. Barcelona met Marta heeft hiervoor afspraken gemaakt met Mailchimp.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief van Barcelona met Marta worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw naam en achternaam (indien bekend);
 • Uw e-mailadres;
 • Uw locatie;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

Barcelona met Marta mailt alleen mensen die daadwerkelijk zelf toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrieven. Nieuwsbriefleden kunnen altijd hun gegevens aanpassen of zich afmelden via de afmeldknop in de nieuwsbrief of via het afmeldformulier dat te vinden is op de site (https://shop.barcelonametmarta.nl/nieuwsbrief/). De persoonsgegevens van lezers van de nieuwsbrief worden niet aan derden verstrekt.

Bij het ontvangen en openen van een nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Hoe vaak opent u de nieuwsbrief?;
 • Waar klikt u op?;
 • Uw tijd en locatie;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

Het verzamelen van deze gegevens dient enkel voor functionele en analytische doeleinden om de nieuwsbrieven van Barcelona met Marta te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld.

Social media volgers

Barcelona met Marta is actief op de volgende social mediakanalen: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Pinterest. Lezers kunnen Barcelona met Marta op deze kanalen volgen om zo op de hoogte te blijven van alle ins- en outs over Barcelona en de berichten die er op Barcelona met Marta gepubliceerd worden. Social mediakanalen kunnen tevens ingezet worden als promotiemiddel voor eigen producten of producten van derden (adverteerders).

Door volger te worden van Barcelona met Marta op social media worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw accountnaam;
 • Uw naam en achternaam (indien bekend);
 • Uw locatie (indien bekend);
 • Uw geboorteplaats (indien bekend);
 • Uw nationaliteit (indien bekend);
 • Uw likes, retweets en comments.

Het verzamelen van deze gegevens dient enkel voor functionele en analytische doeleinden om de social mediacampagnes van Barcelona met Marta te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld tenzij het om een gesponsorde post gaat. Dan wordt gekeken naar de campagneresultaten in cijfers en worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd.

Een volger mag zich te allen tijde aan- en afmelden bij een social mediakanaal. De gegevens worden dan niet langer bewaard.

Berichten via social media

Klanten en lezers kunnen ook reacties via social media plaatsen of privéberichten aan de organisatie via social media sturen.

Door een reactie of bericht te sturen via social media worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw accountnaam;
 • Uw naam en achternaam (indien bekend);
 • Uw locatie (indien bekend);
 • Uw geboorteplaats (indien bekend);
 • Uw nationaliteit (indien bekend).

Het verzamelen van deze gegevens dient enkel voor functionele doeleinden, bijvoorbeeld om een antwoord te sturen bij de plaatsing van een vraag. De gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of voor andere doeleinden gebruikt. Privéberichten die via social media ontvangen worden, kunnen tot 1 jaar bewaard worden of totdat de communicatie is afgerond. Als een bericht verwijderd wordt, worden de gegevens ook niet langer bewaard. Berichten of reacties die openbaar gepubliceerd worden door de gebruiker zelf blijven wel bestaan tenzij de persoon in kwestie ze verwijdert.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Als website en webwinkelier verwerkt Barcelona met Marta verschillende persoonsgegevens. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van deze gegevens is voor Barcelona met Marta dan ook van groot belang. Om de veiligheid te waarborgen werkt Barcelona met Marta enkel met gerenommeerde bedrijven samen en sluit daar waar nodig is een bewerkersovereenkomst. Ook maakt Barcelona met Marta gebruik van een HTTPS domein op de webshop om bezoekers te beschermen. Zo zijn uw persoonsgegevens veilig en wordt er gezorgd dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze informatie.

Hieronder lees je meer over hoe Barcelona met Marta omgaat met de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Barcelona met Marta uw persoonsgegevens?

Barcelona met Marta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Hierna worden deze gegevens verwijdert of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn.

Deelt Barcelona met Marta uw persoonsgegevens met anderen?

Barcelona met Marta deelt geen persoonsgegevens met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met Barcelona met Marta gesloten heeft, wanneer dit wettelijk verplicht is, of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten op de website. Denk hierbij aan het versturen van de nieuwsbrief, die gedaan wordt via de e-mailsoftware van Mailchimp, het analyseren van uw surfgedrag via Google Analytics of het plaatsen van een bestelling via de webshop, dat wordt gedaan via WooCommerce en Mollie. Met andere bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Barcelona met Marta, maakt Barcelona met Marta afspraken. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Barcelona met Marta, kan de organisatie de persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die de webshop van Barcelona met Marta van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Neem hiervoor contact met Barcelona met Marta. Indien u vragen of opmerkingen hebt over de manier hoe Barcelona met Marta omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u ook contact met de organisatie opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Afmelden voor cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn onder andere nodig om de webshop goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken. Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Klik hier om meer te lezen over het cookiebeleid van Barcelona met Marta.

Wijziging Policy

Barcelona met Marta webshop houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het wordt daarom aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en Wijzigen van uw Gegevens

Vragen over de privacy- en cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

marta@barcelonametmarta.nl

Om misbruik te voorkomen kan Barcelona met Marta webshop u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.